ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563

6 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 (ชั้น 1 ห้อง 103) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีอาจารย์แพรวศรี เดิมราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม