คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

6 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (นางสาวนัสรี  มะแน) ได้มีการลงตรวจสอบครุภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตรวจพัสดุคงเหลือว่ามีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร9) ชั้น 1-4