ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน

3 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง 09-112 และ 09-115)  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน