บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง หลักสูตร การปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการในช่วงวิกฤติ (โควิด-19)

18 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง หลักสูตร การปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการในช่วงวิกฤติ (โควิด-19) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา