ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง

22 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (วันที่ 22 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud  Meetings เรื่อง การขยายเวลาส่งมอบงานให้กับมหาวิทยาลัยฯ ของงานงวดที่ 2 งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ระบาดในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับบริษัท ผู้ผลิตสินค้า เกิดความชะลอตัวในการผลิตและจัดส่ง จึงทำให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อยู่เดิมได้ โดยมีอาจารย์แพรวศรี  เดิมราช ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) เป็นประธานในการประชุม