ศูนย์วิทยาศาสตร์ มอบสบู่เหลวล้างมือให้แก่อธิการบดี

21 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และอาจารย์แพรวศรี เดิมราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มอบสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 100 ขวด ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อใช้ทำความสะอาดมือ ฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย และนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรภายในและประชาชน ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของเชื้อไวรัสโควิด-19