ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานในโครงการ เพื่อติดตามการตรวจวิเคราะห์สมุนไพรในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา

16 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
(วันนี้) วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.40 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์สมุนไพรในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา