ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในท้องถิ่น (จัดหารายได้) ประจำปีงบประมาณ 2563

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในท้องถิ่น (จัดหารายได้)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ลำดับ

วัน เดือน ปี

รหัส

หลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

จำนวน

ผู้เข้าอบรม

วันปิดรับสมัครและสิ้นสุดการชำระเงิน

1

26 มิ.ย. 63

SC001

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับครู

2,000

30

22-24 มิ.ย. 63

2

19 มิ.ย. 63

SC002

อบรมเชิงปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

500

20

15-17 มิ.ย. 63

3

10 ก.ค. 63

SC003

ผลิตสื่อการสอนทางไฟฟ้าสำหรับครูระดับประถมศึกษา

1,000

20

2-8 ก.ค. 63

4

24 ก.ค. 63

SC004

ผลิตสื่อการสอนด้านปฏิบัติการเคมีโดยใช้แนวคิดเคมีแบบย่อส่วนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1,000

20

21-22 ก.ค. 63

5

17 ก.ค. 63

SC005

ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาสำหรับครู

1,000

20

13-15 ก.ค. 63

6

21 ส.ค.63

SC006

อบรมเชิงปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

300

20

17-19 ส.ค. 63

7

21 ส.ค.63

SC007

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

300

20

17-19 ส.ค. 63

8

21 ส.ค.63

SC008

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาหรับนักเรียน

300

20

17-19 ส.ค. 63

 

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด