จัดอบรมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ "นักวิทย์รุ่นจิ๋ว

11 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(วันนี้) วันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ “นักวิทย์รุ่นจิ๋ว” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนบ้านละแอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 17 คน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (09-207) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกิจกรรมการทำลาวาแลมป์ และเจลล้างมือแอลกอฮอล์