ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์

3 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 2562  นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์เคมี ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินดำและดินผสม รวมจำนวน 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ำประปา จำนวน 1 ตัวอย่าง  ตัวอย่างน้ำดื่ม จำนวน 1 ตัวอย่าง และตัวอย่างน้ำแข็งหลอด จำนวน 1 ตัวอย่าง