ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมทวบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

21 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมทวบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  โดยมีอาจารย์แพรวศรี  เดิมราช  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม