ปรึกษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์

1 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 28 ตุลาคม 2562  เวลา 14.00 น. นางสาวฮานัน  หะยียะพา  (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ได้เข้าปรึกษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการใช้งานระบบ ERP (ใหม่) เพื่อที่จะดำเนินการขอเบิกเงินร้อยละ 80 จากเงินรายได้บริการวิชาการค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทาวิทยาศาสตร์ และจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์