ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

2 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1