ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 โดยมีอาจารย์แพรวศรี  เดิมราช  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และมีการแนะนำ อาจารย์ ดร.นฤมล  ทองมาก รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป ในการประชุมครั้งนี้ด้วย