ให้บริการเครื่องเตาควบคุมอุณหภูมิ (Hot air Oven)

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 10-11 กันยายน 2562 นางสาวนัสรีนา เจ๊ะมะ (นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์) ให้บริการเครื่องเตาควบคุมอุณหภูมิ (Hot air Oven) แก่โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีการอบตัวอย่างไม้ไผ่ เพื่อนำไปทดสอบความแข็งแรงของไม่ไผ่ ด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแรงที่ผลิตขึ้นมาเองในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์