ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์

2 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 2562  นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร (เห็ดหยอง) จำนวน 2 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร (เต้าส้อ) จำนวน 3 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร (ขนมอาเก๊าะ) จำนวน 2 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน (อบต.บุดี) จำนวน 8 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน (อบต.ลำใหม่) จำนวน 3 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเลี้ยงหอยขม จำนวน 3 ตัวอย่าง