ประชุมจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM YRU Forum)

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 (KM YRU Forum 2018) ณ  ห้องประชุมลาดา  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โดยมีอาจาย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม