ขายทอดตลาดครุภัณฑวิทยาศาสตร์

16 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธียื่นซองประมูลราคา จำนวน 25 รายการ  ณ อาคารพัสดุกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา