ซ่อมเครื่อง LAMINAR

16 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประสานบริษัท ซายน์ อะนาลิสท์ จำกัด เพื่อดำเนินการซ่อมเครื่อง LAMINAR  โดยการแก้ไขบอร์ดที่มีปัญหา ทำความสะอาดบอร์ดใหม่ เปลี่ยนแฮปป้าฟิวเตอร์ และพีฟิวเตอร์  ณ  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีววิทยา อาคาร 9