ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

19 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ตัวแทนบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าว