ประชุมจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

19 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกะมุดู ชั้น 5 อาคาร 25 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการสำรวจ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้หรือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป