บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกันทาสีห้องสำนักงาน

13 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5-6 มีนาคม 2562 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันทาสีห้องสำนักงานคลินิคเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงเป็นห้องบริการรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และห้องสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามนโยบายของผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา (รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)