ให้บริการเครื่อง Gas Chromatograph - Mass Spectrometer (GC-MS)

14 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2561 นักวิทยาศาสตร์เคมีให้บริการเครื่อง Gas Chromatograph - Mass Spectrometer (GC-MS) ให้แก่นักศึกษาสาขาเคมี เพื่อทดสอบความสามารถในการดูดซับสารเคมีปราบศัตรูพืชกลุ่ม Organochlorine ด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตเองในห้องปฏิบัติการ