ร่วมงานเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินทรเทพยวรางกูร

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมาพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา