บริการกล้องจุลทรรศน์ประกอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ นศ.สาขาฟิสิกส์

29 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 28 มีนาคม 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (นางสาวอำพร  ท่าดะ) ให้บริการกล้องจุลทรรศน์ประกอบคอมพิวเตอร์ให้ นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ จำนวน 2 คน ใช้ในงานวิจัย เพื่อนับจำนวนรอยกัดของรังสีเรดอน โดยมี อาจารย์โรสลีนา จาราแว เป็นที่ปรึกษาวิจัย ทั้งนี้ ได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมถ่ายภาพควบคู่กับวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์