รับบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ

7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่  9 -17 ตุลาคม  2560  นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาบาดาล จำนวน 8 ตัวอย่าง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา และศูนย์วิจัยสัตว์  จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศ่าสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา