จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

13 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ และคณะทำงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ณ ตำบลทุ่งพลาและตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี