ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดแสดงกิจกรรม "สนุกคิดพิชิตรางวัล" ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2566

26 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (Web SRDI & Sci)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดแสดงกิจกรรม "สนุกคิดพิชิตรางวัล" ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี  รักษาราชการ ในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้