ประชุมติดตามและนำเสนอการจัดทำระบบบำบัดและปรับปรุงท่อน้ำทิ้งอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

4 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   (วันนี้) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่งานกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมติดตามและรับฟังการนำเสนอการจัดทำระบบบำบัดและปรับปรุงท่อน้ำทิ้งอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์จากทีมช่างบริษัท ซายน์ อะนาลิสต์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1