ปรึกษาเจ้าหน้าที่งานการคลัง

1 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา 14.30 น. นางสาวฮานัน  หะยียะพา  (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ได้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่งานการคลัง เรื่องขอเบิกเงินร้อยละ 80 จากเงินรายได้บริการวิชาการค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทาวิทยาศาสตร์ และจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีรายได้ที่ได้รับทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ 2562