ประชุมวางแผนติดตามการจัดทำระบบบำบัดและปรับปรุงท่อน้ำทิ้งอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่งานกองนโยบายและแผน และทีมช่างจากบริษัท ซายน์ อะนาลิสต์ ร่วมประชุมวางแผนติดตามการจัดทำระบบบำบัดและปรับปรุงท่อน้ำทิ้งอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1