ให้คำปรึกษาการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวอำพร  ท่าดะ (นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยชุมชนยะลา และทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำส่งตัวอย่างดินผสมปุ๋ย เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี