ประชุมจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 -2568

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     (วันนี้) วันที่ 10 มกราคม 2562  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 -2568 ณ ห้องสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา