อบรมการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 21 ธันวาคม 2561 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม "การใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS" เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามรูปแบบมาตราฐานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนางสาว
ฟาติน  สะนิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้