อบรมด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ หลักสูตร ข้อกำหนด มอก.2677

21 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 สาขา ฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  ประจำปี 2561 หลักสูตร ข้อกำหนด มอก.2677 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ณ ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ กรุงเทพมหานคร