ให้บริการเครื่องจุลทรรศน์ประกอบ

17 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561  นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา ให้บริการเครื่องจุลทรรศน์ประกอบให้แก่ผู้ช่วยวิจัยของ อาจารย์โรสลีนา  จาราแว  เพื่อดูและบันทึกภาพรอยกัดของรังสีเรดอนในแผ่น CR39