ให้บริการเครื่องกลั่นไอน้ำ

17 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 8-10 ต.ค. 61  นักวิทยาศาตร์ชีววิทยา ให้บริการเครื่องกลั่นไอน้ำแก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทัั่วไป ชั้นปีที่ 4 เพื่อใช้ในงานวิจัย