จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดทดลองปฏิบัติการการสั่นพ้องของคลื่นเสียงฯ

25 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 9 กันยายน 2561 นางสาวนัสรีนา เจ๊ะมะ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการวิชาการให้ความรู้ ภายใต้ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 เรื่อง "การสร้างชุดทดลองปฏิบัติการการสั่นพ้องของคลื่นเสียง สำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้" ให้กับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เพื่อให้ครูสามารถนำไปเป็นสื่อการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ของคลื่นได้