ประชุมการนำเสนอระบบ ERP (ตัวใหม่)

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3 สิงหาคม 2561  บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์  เข้าร่วมประชุมการนำเสนอระบบ ERP (ตัวใหม่) ในส่วนของโมดูลบันทึกข้อมูลโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แนะ ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย  อาคาร 20 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา