ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 2 สิงหาคม 2561  ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อทบทวนงานและวางแผนการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเตรียมต้อนรับหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง