ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มประเภทน้ำยาอเนกประสงค์ กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มกระจูด  แชมพู  น้ำยาซักผ้า  สบู่  น้ำยาล้างจาน และปุ๋ยหมัก  รวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 23 ตัวอย่าง