ประชุมมอบหมายงานเตรียมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยฯ

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมมอบหมายงานเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2561-2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา