ประชุมมอบหมายงานเตรียมความพร้อมในการประชุมบอร์ดบริหาร

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  ตัวแทนบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมมอบหมายงานเตรียมความพร้อมในการประชุมบอร์ดบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา