สัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "ระบบการจัดการคุณภาพเครื่องมือ UV/VIS และปิเปต ในห้องแล็ปอย่างมีประสิทธิภาพ"

24 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  นักวิทยาศาสตร์เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "ระบบการจัดการคุณภาพเครื่องมือ UV/VIS และปิเปต (pipette) ในห้องแล็ปอย่างมีประสิทธิภาพ"  ณ ห้องประชุมจุติเอ โรงแรมเจบีหรรษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  จัดโดย บริษัท เค.เอส.พี อ๊อกต้าเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนโยบายเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการทำงานและการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ