ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้้ำบาดาล

3 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาล จำนวน 6 ตัวอย่าง ให้กับตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศ่าสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา