กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ

3 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างงานการคลังและส่วนราชการ  ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย (ชั้น 3 อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา