ให้บริการเครื่อง Rotary evaporator

12 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (นางสาวอำพร  ท่าดะ) ให้บริการเครื่อง Rotary evaporator แก่นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา เพื่อแยกสกัดจากพืชตัวอย่างที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 6 ตัวอย่าง