ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มและปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์

27 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 5 – 16  พฤษภาคม  2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มให้กับร้านญาฮาวอเทอร์ จำนวน 1 ตัวอย่าง  และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 10 ตัวอย่าง ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา