จัดอบรมการทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพและการจัดทำตัวกรองแก๊ส

8 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 16 – 17  เมษายน  2561  และวันที่ 20 – 22  เมษายน  2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ เรื่อง การจัดทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพและการจัดทำตัวกรองแก๊ส ณ  ตำบลช้างไห้ตก  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 41 คน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 44 คน