ให้บริการเครื่องมือและควบคุมการใช้งานเครื่องมือ

13 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561  นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา ให้บริการเครื่องมือและควบคุมการใช้งานเครืืองมือวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่อง Rotary Evaporator, Shaking Incubator เพื่อเตรียมสารสกัดจากพืชในท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย